faq-1

FAQ en Corona

Veel
gestelde vragen

Vragen en antwoorden

REBO Dienstverlening en Corona

Geef uw email adres aan ons door, zover wij dit nog niet van u hebben, stuurt u een e-mail aan mijnemail@rebogroep.nl onder vermelding van uw naam, adres, huisnummer, woonplaats. Met name in deze tijd is het van belang dat wij met u op afstand kunnen communiceren.

1. Corona en Huurverhoging 1 juli 2021
Momenteel overleggen onze opdrachtgevers of ze een huurverhoging en welke huurverhoging ze in deze tijd kunnen en willen doorvoeren. Ook wij weten nog niet welke kant dit op gaat. Wij kunnen u dan ook nog niet verder informeren. Onze administratie is op dit moment overbelast door het aantal verontruste telefoontjes hierover. Wij moeten u echter verzoeken om in deze unieke tijd af te wachten. Zodra wij van hen vernemen, informeren wij u hierover.

2. Corona en uw huurbetaling
Momenteel nemen onze opdrachtgevers een standpunt in ten aanzien van de mogelijkheid dat u in verband met gedaalde inkomsten niet zoals gebruikelijk aan uw betalingsverplichting kunt voldoen. Zodra hierover meer bekend is, zult u hierover geinformeerd worden. Onze administratie is momenteel overbelast door het aantal telefonische verzoeken. Wij zullen zodra hierover meer bekend is, u nader informeren. Indien u toch een vraag hierover heeft, zend dan een e-mail, huurbetalingen@rebogroep.nl, ipv telefonisch contact te zoeken. Wij zullen zodra wij de richtlijnen per opdrachtgever hebben, u van een inhoudelijk antwoord voorzien.

3. Corona en de oplevering van uw woning
De voorinspectie doen wij vanaf heden telefonisch met u. De eind oplevering van uw huurwoning is ook aangepast. Wij willen graag u en onze collega's goed beschermen. Dit houdt in, u komt met 1 persoon naar de eindinspectie, de inspecteur gaat alleen door de woning, u blijft in de auto of even buiten staan, de inspecteur ontmoet u weer buiten, en geeft de bijzonderheden mondeling aan, op gepaste afstand, en zendt u digitaal het formulier. Hier staan ook de meterstanden op waarmee u zich kunt afmelden. Indien u koorts, keelpijn of griepverschijnselen heeft, komt u niet naar de oplevering maar machtigt u iemand. Houd svp deze richtlijnen goed aan. Het in maart 2020 opgestelde protocol  Samen veilig doorwerken is blijvend van kracht ook na de persconferentie van 12 januari 2021 van premier Rutte. Meer info hier. Zie ook de richtlijnen voor de vastgoedsector van de rijksoverheid hier.

****Houd u deze pagina in de gaten. Door nieuwe inzichten kunnen werkprocessen worden aangepast.****

1. Hoe kom ik in aanmerking voor een huurwoning of garagebox?
Onze huurwoningen die per direct beschikbaar zijn, vindt u op onze REBOHuurwoning.nl site. Hier kunt u zich ook inschrijven voor een woning. Let op daarbij kijken we ook naar de financiële draagkracht van woningzoekenden. Een credit-check bij Expirian en een PEP en Sanctiecheck en een IDINcheck, en ID check via Oribi kunnen onderdeel uitmaken van de toewijzing (klik hier voor meer informatie). Dit in het kader van de WWFT. Op onze site REBO Huurwoning vind u al onze huurwoningen en meer informatie over het inschrijfproces.

2. Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?
Om voor huurtoeslag in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer informatie hierover en voorbeeldberekeningen vindt u op de website van de Belastingdienst. Let op: om in aanmerking te komen voor een REBO-huurwoning, dient u aan onze inkomenseis te voldoen. Wij houden geen rekening met eventueel te ontvangen huurtoeslag.

3. Hoe beëindig ik mijn huurcontract?
Wanneer u het huurcontract wilt beëindigen, maakt u dit schriftelijk kenbaar aan REBO. Er geldt 1 kalendermaand opzegtermijn, die ingaat per de 1e van de volgende kalendermaand. Voor opzegging van het huurcontract kunt u ons huurbeëindigingsformulier gebruiken. Indien de huurovereenkomst op twee namen staat, dan dient u beiden de huuropzegging te ondertekenen. Anders nemen wij de opzegging niet in behandeling.
Mocht de huurovereenkomst op twee namen staan, en u wilt de huurovereenkomst op 1 naam hebben staan. Gebruikt u dan het formulier wijziging huurovereenkomst.

4. Hoe dien ik mijn woning op te leveren, bij einde huur?
Wanneer u de huur schriftelijk heeft beëindigd, ontvangt u van REBO een schriftelijke bevestiging met bijlagen. Daarin informeren wij u ook over de voor- en eindinspectie die moeten plaatsvinden. Wilt u alvast weten waarmee u rekening moet houden? Lees dan dit formulier: ´Informatie en richtlijnen voor de oplevering van woningen en kamers´.

5. Kan ik zaken/goederen ter overname aanbieden?
Tijdens de voorinspectie zal de inspecteur een rapport opmaken. Hij geeft hierin aan hoe de vertrekkende huurder de woning dient op te leveren. In principe moet de woning precies zo worden achtergelaten. Iets laten overnemen, kan alleen als de nieuwe huurder akkoord gaat. REBO brengt de vertrekkende huurder en nieuwe huurder, indien beschikbaar, met elkaar in contact. De vertrekkende huurder dient dan zelf met de nieuwe huurder te overleggen inzake overname. Omdat de overname voor elke partij duidelijk geregeld moet zijn, dienen de afspraken vastgelegd te worden in een overnamerapport.

6. Onderhoud: welke verplichtingen heb ik als huurder?
Ook als huurder zijn er bepaalde onderhoudsverplichtingen. Welke dat zijn, volgt uit de wet, en is vastgelegd in bijlage 1, van het besluit kleine herstellingen. Hier vindt u een overzicht van de zaken welke voor uw eigen rekening dienen te worden hersteld.

7. Hoe kan ik een reparatieverzoek of storing melden?
Calamiteiten (brand-, water-, inbraak-, stormschade etc.) meldt u 24 uur per dag, 7 dagen per week, telefonisch op het bij u bekende REBO-nummer.
Voor spoedeisende storingen is onze technische dienst 's ochtends tussen 08.30 uur en 11.00 uur telefonisch bereikbaar. Klachten en storingen die niet spoedeisend zijn, kunt u schriftelijk melden. Dat doet u per e-mail, via deze website, met het klachtenkaartje of met een brief.

8. Veranderingen aanbrengen aan het gehuurde: wat is toegestaan?
Als u iets aan de gehuurde woning veranderen, moet u hiervoor schriftelijk toestemming vragen. Onze technische dienst neemt uw verzoek in behandeling en informeert u schriftelijk over de mogelijkheden, voorwaarden en te volgen procedure.

9. Overlast: wat moet ik doen?
Ervaart u overlast van één van uw buren? Probeer er eerst samen in goed overleg uit te komen. Mocht de overlast groot zijn en communicatie geen oplossing (meer) bieden, dan adviseren wij u de wijkagent op de hoogte stellen. Tevens kunt u ons schriftelijk op de hoogte brengen van de aard van de overlast en de reeds door u ondernomen acties. Als het mogelijk is, arrangeren wij een drie-partijen-overleg om de leefbaarheid voor een ieder te bevorderen.

10. Wijziging van woonsituatie: moet ik dat doorgeven?
Wanneer uw woonsituatie wijzigt, dient u dat aan ons door te geven. U kunt hiervoor het wijzigingsformulier contract gebruiken. Afhankelijk van de wijziging, kan het zijn dat wij de huurovereenkomst moeten aanpassen. Het kan ook zijn dat we wijzigingskosten in rekening moeten brengen. Hierover krijgt u schriftelijk bericht.

11. Ik wil mijn betaalwijze veranderen. Wat moet ik doen?
Heeft u een nieuw rekeningnummer of wilt u de huur automatisch laten afschrijven? Voor het veranderen van uw betaalwijze kunt u het wijzigingsformulier huurbetaling gebruiken.

12. Mijn vraag staat er niet bij...
Heeft u een andere vraag? Stel die dan via het contactformulier. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

REBO Groep is aangesloten bij: