partners-1

NRWvervolgpagina

NRW werkt continu aan een aantrekkelijk en toekomstbestendig winkellandschap voor de consument. REBO Vastgoedmanagement wil dit ook en is bij NRW aangesloten.
Het kenniscentrum brengt informatie bijeen over retail(vastgoed) en de daarmee samenhangende ruimtelijke ordeningsvraagstukken. NRW draagt kennis over en bevordert de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van winkelvastgoed. Zo slaat NRW een brug tussen onderzoek, beleid en praktijk.

REBO Groep is aangesloten bij: