taxatie

Huurverhoging 2020

Belangrijk bericht voor onze huurders.

De omstandigheden waaronder de huurverhoging dit jaar plaatsvindt, zijn door de wereldwijde corona-uitbraak wezenlijk anders dan andere jaren. Uiteraard is de huurverhoging ten tijde van deze crisis met onze opdrachtgevers besproken.

Door onze opdrachtgevers is ervoor gekozen om het maatwerkpakket, dat de IVBN adviseert over te nemen. De IVBN is de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed in Nederland. Bij deze vereniging zijn beleggers aangesloten die met name beleggen voor Nederlandse pensioenfondsen. Deze pensioenfondsen beleggen in vastgoed om daarmee de pensioenen van diverse beroepsgroepen te kunnen betalen.

Het maatwerkpakket houdt in dat huurders die door de corona-crisis met een zware inkomensterugval worden geconfronteerd (zoals mogelijk ZZP-ers) worden geholpen met maatwerk. Het maatwerk voor getroffen huurders omvat o.a. uitstel van betaling van (een deel van) de huur voor de komende twee of drie maanden en een latere terugbetaling dan gebruikelijk. Het maatwerk hangt mede af van de financiële situatie van financieel getroffen huurders, het perspectief op financieel herstel en houdt rekening met de mogelijkheden van de huurder om gebruik te maken van steunmaatregelen van het kabinet.

Aangezien de corona-crisis de hele maatschappij ernstig raakt, hebben veel van onze opdrachtgevers de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2020 vrijwillig beperkt tot maximaal 1 % boven de inflatie (de inflatie op basis van 2019 is 2,6%). Dit houdt tevens in dat er per 1 juli 2020 geen inkomensafhankelijke huurverhoging wordt toegepast. U ontvangt de brief in week 18.   

Mocht blijken dat de steunmaatregelen van het kabinet voor u ontoereikend zijn om uw huur te kunnen betalen, dan vragen wij u dit met redenen omkleed kenbaar te maken middels het mailadres; huurverhoging2020@rebogroep.nl. Wij zullen dan, samen met u, op zoek gaan naar mogelijke oplossingen.

Houd er rekening mee dat, hoewel wij begrip hebben voor uw situatie, de beantwoording langer kan duren dan gebruikelijk, doordat wij alle huurverhogingsbrieven tegelijkertijd hebben verzonden, verwachten wij dat de reacties ook nagenoeg tegelijkertijd zullen binnen komen.

Rest ons u een goede gezondheid te wensen.

REBO Groep is aangesloten bij: