taxatie

Huurverhoging 2021

Belangrijk bericht voor onze huurders.

De omstandigheden waaronder de huurverhoging dit jaar plaatsvindt, zijn door de wereldwijde corona-uitbraak, evenals vorig jaar, wezenlijk anders dan andere jaren. Uiteraard is de huurverhoging ten tijde van deze crisis met onze opdrachtgevers besproken.

Aangezien de corona-crisis de hele maatschappij ernstig raakt, heeft de overheid de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2021 beperkt tot maximaal 1 % boven de inflatie (de inflatie op basis van 2020 is 1,4%). Dit komt neer op een maximale verhoging van 2.4%.

Mocht blijken dat de steunmaatregelen van het kabinet voor u ontoereikend zijn om uw huur te kunnen betalen, dan vragen wij u dit met redenen omkleed kenbaar te maken middels het mailadres; huurbetalingen@rebogroep.nl. Wij zullen dan, samen met u, op zoek gaan naar een maatwerkoplossing.

Rest ons u een goede gezondheid te wensen.

REBO Groep is aangesloten bij: