opzeggen

Huur opzeggen


Wanneer u het huurcontract wilt beëindigen, maakt u dit schriftelijk kenbaar aan REBO. U kunt hiervoor ons huurbeeindigingsformulier 2022 gebruiken.

Opzegtermijn
Houd u er rekening mee dat u uitsluitend per de 1e van de maand de huur kunt beeindingen. Verder dient u rekening te houden met een minimale opzegtermijn van 1 kalendermaand.


REBO Groep is aangesloten bij: