opzeggen

Huur opzeggen

Wanneer u het huurcontract wilt beëindigen, maakt u dit schriftelijk kenbaar aan REBO. U kunt hiervoor ons huurbeeindigingsformulier gebruiken. Is er sprake van een huurdersportaal? Dan kunt u daar het verzoek tot huur beëindigen indienen.

Opzegtermijn
Houd u er rekening mee dat u uitsluitend per de 1e van de maand de huur kunt beeindingen, tenzij in uw huurovereenkomst anders is overeengekomen. Verder dient u rekening te houden met een minimale opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Mocht u uw huuropzegging binnen een portaal moeten regelen, dan vindt u daar de exacte opzegtermijn die voor uw huurwoning van toepassing is.

REBO Groep is aangesloten bij: