Schulden-1

Voorkomen huurschulden

Voorkomen en vroegsignalering
van huurschulden

Steeds meer gemeenten werken samen met woningcorporaties, private verhuurders, zorgverzekeraars en energie- en drinkwaterbedrijven om zo vroeg mogelijk hulp te kunnen bieden aan mensen met betaalachterstanden op vaste lasten. Bij deze vroegsignalering van schulden biedt de gemeente hulp aan voordat mensen zelf aan de bel trekken. Op 1 januari 2021 is de gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) ingegaan. Gemeenten kunnen mensen met (huur)achterstanden daardoor beter en sneller vinden en vervolgens helpen.

Mensen met schulden zijn nu vaak veel tijd kwijt met het op orde brengen van de administratie. Sinds 1 januari 2021 mogen hulpverleners zelf gegevens verzamelen en registers raadplegen. Het gaat bijvoorbeeld om informatie over achterstanden, inkomen en vermogen. Uitwisseling van persoonsgegevens gebeurt altijd doelgericht en zorgvuldig, met inachtneming van de privacyregels.

VGM NL vastgoedmanagers, waar REBO Vastgoed Management BV toe behooort, willen voorkomen dat u door een betalingsachterstand in de problemen komt. Daarom werken zij samen met de gemeente en maatschappelijke hulpverlening zodra uw betalingsachterstand is opgelopen tot meer dan 30 dagen. Als u de betalingsachterstand niet voldoet moeten zij u aanmelden bij de gemeente voor gemeentelijke schuldhulpverlening, tenzij u hier bezwaar tegen maakt.

In deze melding aan de gemeente verstrekken zij naast uw naam, huisnummer, postcode, aantal maanden achterstand en het bedrag achterstand, uw telefoonnummer en emailadres.

Meer informatie kunt u vinden op: Home - Vroegsignalering (vroegsignaleringshv.nl) Daarnaast verwijzen wij u naar ons Privacy statement en de website van uw gemeente.

REBO Groep is aangesloten bij: