partners-6

Wijziging van de Huurovereenkomst


In de huurovereenkomst staan de personen vermeld die huurder(s) zijn van de huurwoning.
Wanneer u hierin een wijziging wenst. Doordat uw woonsituatie verandert, dan is soms een aanpassing van de huurovereenkomst nodig. De reden hiervoor kan zijn, een andere samenstelling van uw huishouden door huwelijk of overlijden.

Medehuurderschap
Of wilt u dat uw partner medehuurder wordt? Houdt u dan rekening met de volgende eisen:
- minimaal twee jaar een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voeren [met gemeenschappelijk bedoelen we meer dan ‘inwonen’];
- de huurwoning is uw beider hoofdverblijf. Dit toont u aan met een uittreksel uit het bevolkingsregister;
- de medehuurder heeft huurbescherming en alle overige rechten en plichten van het huurrecht. Hij of zij is dus ook mede (hoofdelijk) aansprakelijk voor het betalen van de huur.

Indienen aanvraag
Op dit formulier kunt u aangeven welke situatie op uw aanvraag van toepassing is en welke na(a)m(en) op de huurovereenkomst u gewijzigd wilt zien. Bij uw keuze staat vermeld welke documenten nodig zijn voor de beoordeling van uw aanvraag. Indien nodig kunnen wij om extra gegevens vragen. Als de aanvraag onvolledig wordt ingediend kunnen we de aanvraag niet in behandeling nemen. Zorg ervoor dat u de juiste documenten aanlevert.

Kosten
Aan het wijzigen van uw huurovereenkomst kunnen kosten verbonden zijn. Deze kosten staan vermeld op het wijzigingsformulier.

 

 

REBO Groep is aangesloten bij: